Vložkování komínů

Komín prohlédneme a navrhneme vám nejvýhodnější ekonomické a technické řešení jeho rekonstrukce.

Vložkování komínů patří k nejpoužívanějším způsobům opravy nebo rekonstrukce starých a nevyhovujících komínů. Dnešní moderní spotřebiče paliv a systémy vytápění kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty. Stávající jednovrstvé komíny lze rekonstruovat pro použití spotřebičů na kapalná, plynná i tuhá paliva. Nejschůdnější cestou je vložkování komínů. V závislosti na daném typu spotřebiče vložkujeme nerezovými, keramickými i plastovými komínovými vložkami.

Nejčastější důvody vložkování komínů:

 • špatný technický stav stávajícího komínu
 • stávající komín nesplňuje požadavky platných předpisů
 • při netěsnosti komínového zdiva (vlhkost na povrchu komínového tělesa, zápach ze spalin v místnosti)
 • přechod na jiný druh paliva nebo spotřebiče
 • výměna původní komínové vložky, která již neplní svůj účel
 • spalinová cesta byla frézována

Materiál komínových vložek

Nerezové vložky

Nerezové vložky – vlastnosti:

 • dlouhá životnost (srovnávaná s životností spotřebiče)
 • záruka až 10 let
 • pro všechny druhy paliv (tuhá, kapalná, plynná)
 • pevné i flexibilní provedení pro rovné i úhybné komíny
 • volitelná síla materiálu – stěny
 • dimenze 80 – 400 mm

Keramické vložky – vlastnosti:

 • velmi dlouhá životnost (srovnávaná s životností domu)
 • záruka až 30 let
 • pro všechny druhy paliv (tuhá, kapalná, plynná)
 • odolná vůči vlhkosti, korozi i vyhoření
 • pouze pevné provedení – nelze použít v komínech s lomenou spalinovou cestou
 • dimenze 120 – 250 mm
Keramické vložky
Plastové vložky

Plastové vložky – vlastnosti:

 • dlouhá životnost
 • nízká tepelná vodivost, nízká hmotnost
 • flexibilní provedení pro rovné i úhybné komíny
 • dimenze 75 -250 mm
 • pouze pro systémy vytápění s nízkou teplotou spalin do cca 140°C – kondenzační systémy

Co je třeba naplánovat před vložkováním komínu?

 • správně nadimenzovat průměr spalinové cesty
 • důkladně prohlédnout celou spalinovou cestu za účelem zjištění:
  • rozměrů v celé délce komínu
  • úhybů a zalomení
  • celistvosti a stability zdiva
  • zaústění dalších spotřebičů (především u vícepatrových budov)
  • nebezpečných míst (např. zazděný dřevěný trám)
  • možnosti kontroly a čištění komínové vložky a umístění kondenzátní jímky s dvířkovým dílem
  • rozhodnout se pro materiál komínové vložky


Vložkování komínů není vše, co dokážeme

Máme dlouholeté zkušenosti s celkovou rekonstrukcí a vložkováním komínů. Náš technik provede odborné zaměření komínu, prohlídku spalinové cesty pomocí komínové sondy (kamery), v závislosti na spotřebiči určí potřebný průměr komínové vložky. V případě úhybů, zalomení nebo nedostatečné světlosti průduchu Vám dokážeme provést jeho zvětšení pomocí vlastí komínové frézy. (viz. frézování komínů). Na námi rekonstruované a vyvložkované komíny Vám poskytneme plnou záruku danou výrobcem.

Rekonstrukcí komínu ušetříte 25 – 40% nákladů na zbourání a stavbu nového komínu.

Se všemi otázkami na téma vložkování komínů, i jinými, Vám dokážeme poradit a navrhnout nejlepší řešení pro Váš komín.

Ukázky prací

Máte zájem o vložkování komínu?

Pro zjištění dalších informací a orientační kalkulaci ceny rekonstrukce komínu prosím využijte náš „Poptávkový list„.