Frézování komínů

Komíny frézujeme vlastní komínovou frézou. Pro montážní a kominické firmy, které nevlastní komínovou frézu, frézujeme za zvýhodněné ceny.

Komíny frézujeme vlastní komínovou frézou. Pro montážní a kominické firmy, které nevlastní komínovou frézu, frézujeme za zvýhodněné ceny.

Frézování komínů je zvětšení vnitřního otvoru komínu, kterým proudí spaliny (kouř). Tento postup patří k velmi častému způsobu rekonstrukce komínů, ať už z důvodu změny technologie vytápění, špatného stavu spalinové cesty (netěsnost, zadehtování), nebo využití komínu pro jiné účely.

Nejčastější důvody frézování:

 • zvětšení průměru komínového průduchu
  • nedostatečný odvod spalin – nedostatečný tah
  • nový spotřebič s větším výkonem
  • nový spotřebič s větším průměrem hrdla pro odvod spalin
 • zachování stávajícího průměru komínu při vložkování
 • změna technologie vytápění (tuhá, kapalná, plynná paliva)
 • zadehtovaný komín, který není možné vypálit
 • rekonstrukce – modernizace komínu
 • nízká účinná výška komínu
 • jiné využití komínu – např. ventilace budovy, technologická šachta atd.

Postup frézování:

Frézování provádíme za využití vlastních hydraulických komínových fréz. Díky dvěma odlišným technologiím vedení frézovací hlavice pokryjeme většinu typů komínů a specifických požadavků našich zákazníků. Frézujeme také pro montážní firmy, které nevlastní komínovou frézu za zvýhodněnou cenu.

Hydraulické čerpadlo, v našem případě poháněné spalovacím motorem (vyšší výkon, nezávislé na přívodu el. energie), roztáčí frézovací hlavu komínové frézy, která je zasunuta do komínového průduchu, do vysokých otáček. Frézovací hlavu tvoří systém zavěšených řetízků z tvrzené oceli, které odstředivou silou otloukají vnitřní stěnu komínu a drtí ji na jemný prach. Nastavením příslušné délky řetízků se dosahuje výsledného průměru komínového průduchu. Komín se frézuje od spodní části (základu) směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí), nebo je odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-2 metry za hodinu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel apod.

Při frézování průduchu je možné odebrat maximálně jednu třetinu stávající stěny komínu. Pro názornost zde uvádíme příklad: 

Stávající průduch komínu je 15 cm a komín je postaven z komínového zdiva o síle 15 cm. Maximální velikost průduchu po frézování bude 25 cm. Vzhledem k ne zcela hladké stěně lze pak takový průduch osadit komínovou vložkou o průměru 23 cm.

Co všechno lze frézovat:

 • všechny průřezy – kruh, čtverec, obdélník
 • komíny vestavěné, přistavěné i samostatně stojící (u samostatně stojících komínu je třeba posoudit statiku)
 • komíny rovné i úhybné (lomené)

Co nelze frézovat:

 • vyfrézovat nový průduch do zdi
 • neprůchozí (ucpaný) komín – nejprve se musí zprůchodnit
 • srovnat frézováním uskočený nebo nerovný průduch (stávající průduch slouží jako vodící dráha pro komínovou frézu, která nerovnosti zkopíruje)
 • samostatně stojící komín s narušenou statikou
 • komín s velkým úhlem zalomení (nerovnosti) – lze řešit vybouráním montážního otvoru
 • kov, kámen, železobeton, keramiku, osinkocementové (azbestové) vložky

Výhody, ekonomická hlediska a časová náročnost:

Frézování komínu, v porovnání s bouráním stávajícího komínového tělesa a výstavbou nového komínu, je mnohem rychlejší a levnější variantou. Po frézování je předpokladem pro správnou funkci komínu (a podmínkou v případě využití k odtahu spalin) jeho vyvložkování. Zvolením vhodného materiálu získává zákazník stejnou funkčnost i záruku (až 30 let), jako při stavbě nového komínu. Veškeré práce spojené s frézováním a vložkováním komínů jsme schopni ve většině případů provést během 1 dne. Úspora se pohybuje v rozmezí 25 – 40% nákladů na zbourání a stavbu nového komínu. Frézování a následné vložkování komínu je také minimálním zásahem do objektu, v kterém se nachází.

Co musí zabezpečit náš zákazník

Je nutné zabezpečit přístup ke komínu na střeše, protože frézování se provádí odtud. Technici budou také vyžadovat přístup do místností po celé délce komínu, tak aby bylo možné kontrolovat komínový plášť a případný nežádoucí únik prachu. Dále musíte zajistit volný přístup ke komínovým dvířkům a místo, kam bude odkládán vyfrézovaný materiál. Ostatní je již práce našich techniků.

Před každým frézováním proběhne obhlídka komínu, konzultace se zákazníkem a předběžná kalkulace ceny. Komín prohlédneme a navrhneme vám nejvýhodnější ekonomické a technické řešení jeho rekonstrukce tak, aby byl bezpečný jak pro váš majetek, tak pro vaše zdraví a životy.

Cena

V ceně je zahrnuto vyfrézování komínového průduchu na dohodnutý průměr, odnos vzniklé suti na místo stanovené zákazníkem.

Cena frézování nezahrnuje:

 • odstraňování komínových ucpávek, případné vybírání a odnos sazí – tyto práce budou účtovány hodinovou sazbou
 • prostoje způsobené tím, že zákazník nesplní dohodnuté požadavky naší firmy na zajištění pracoviště
 • další práce spojené se zajištěním bezpečnosti a funkce komínového průduchu
 • vložkování komínového průduchu

Splatnost a platba

Záloha ve výši 50% předpokládané ceny frézování je splatná nejpozději těsně před zahájením prací. Doplatek po dokončení dle dohody.

Ukázky prací

Máte zájem o frézování komínu?

Pro zjištění dalších informací a orientační kalkulaci ceny frézování komínu prosím využijte náš „Poptávkový list“.